KBA kurumların da bir kültürü ve ruhu olduğuna inanır, bu kültürü ve ruhu anladıktan sonra, kurumlarla birlikte daha

“İYİYE” doğru çıkılan yolculukta ilk adımı birlikte atar.

 

KBA, dönüşür, dönüştürür, öğrenir ve deneyimletir.

KBA İletişim

KBA kurumların dönüşmesi için gereken tüm iletişim faaliyetleri için yaratıcı ve kişiselleştirilmiş çözüm önerileri ve içerikleri geliştirir. Geliştirilen içerikler iç iletişim platformları, kurumların vizyon toplantıları ve tepe yönetimleri için özel olarak tasarlanan tema ve içeriklerdir.

-Konuşmacı ve Keynote desteği
Kurum içi konuşmacı ve keynote gelişim desteği

-Rutin, özel veya dönem/yıllık toplantıların konsept, içerik ve ajandalarının oluşturulması.

-İç İletişim yayınları içerik danışmanlığı

-İletişimi destekleyen video, grafik tasarım, vb ürünlerinin geliştirilmesi ve sunulması

-Çalışan iletişim ve bağlılığını geliştirme hedefli butik performans çalışmaları desteği verir.

KBA Eğitim

KBA, yeni eğitim anlayışının, eğitimin ve gelişimin her kişiye ve kuruma göre “kişiselleştirilmesi” nden geçtiğini düşünür ve  bunun için çalışır. Kuruma özel eğitim modülleri geliştirerek, sorusu, hedefi ve çıktısı, anlamı ve anlayışı “SİZ” olan tüm tasarımlar üzerinden çalışır.

Eğitimleri, oyunların ön plana çıktığı atölyeler olarak tasarlar ve eğitim ve katılımcılara ve eğitmenlerine oyun arkadaşı gözü ile bakar.

Gelin hep birlikte hayal kurup, oynayalım….