EĞİTİM İÇERİĞİ NEDİR?

İnsan kendi hayatının yaratıcısıdır ve insanın duygusunu en iyi ifade ettiği alanlardan biri sanattır. Bu zamana kadar insanların kendilerini ifade etme ve fark etmeleri yolunda dışavurumcu yazı teknikleri, drama ve resim sanatları en güçlü yollar arasında yerini almıştır. Sanat yoluyla içsel keşif atölyesi, bu 3 sanat dalından ilham alarak ve koçluk araçlarına dayandırılarak tasarlanmıştır. Dışavurumcu yazı, drama ve resim teknikleri sağ beyni aktive ederek içimizdeki sezgisel, yaratıcı ve bilge tarafla bağ kurmamıza yardımcı olur.

Bu eğitim kişinin olma ve yapma halini deneyimleyebileceği bir programdır. Kişi programın sonunda seçtiği sanat dalı aracılığı ile kendi duyguları, arzuları ve korkuları hakkında içgörü sahibi olur.

BU EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILARA…

Sanat Yoluyla İçsel Keşif çalışması üç ana amaç üzerinden ilerler: Farkındalık kazanmak: Katılımcıların daha tatminkâr bir yaşam yaratmaları için ihtiyaçları olan içgörüyü kazanmaları amaçlanır. Kendilerini hangi alanlarda durdurduklarını görmeleri; duygusal denge, odaklanma ve netlik kazanmanın yollarını keşfetmeleri ve kendileriyle olan ilişkilerini derinleştirmeleri üzerine çalışılır. Yaratıcı gücü uyandırmak: Hepimizin içinde potansiyel olarak var olan yaratıcı, sezgisel, bilge ve özgür tarafı keşfetmek ve yaratıcılığı cesaretle ifade etmek üzerine araçlar sunulur. Sanat yolu ile keşfedebilmek: Katılımcılar içsel eleştirmenlerinin sesini kısabildiklerinde içlerindeki yazar, ressam ve drama oyuncusu ile tanışırlar. Bu çalışmada sanatı kullanarak zihinsel özgürleşme adına güçlü bir adım atmaları hedeflenir.