EĞİTİM İÇERİĞİ NEDİR?

Klasik diksiyon ve beden dili eğitimlerinden farklı olarak bu eğitimde katılımcılarla birebir ilgilenilmesi, kişiye özel iletişim sorunlarının çözülmesi, sadece dilin kuralları değil sosyal becerilerin ve farkındalığın artırılması, kendini doğru ifade edebilmenin yollarının öğretilmesi, algıyı yönetmenin araçlarının verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim boyunca oyunculuk eğitimlerinde kullanılan drama, psiko-drama, role girme tekniklerinden yararlanılarak katılımcıların dinleyen edilgen seyirci konumundan, etkin hale geçmesi sağlanır. Bu da teoride kalan bilgilerin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlar.

BU EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILARA…

“Oyun Kurucu” oyunu ile katılımcıların doğaçlama olarak anlatım becerilerinin sınanır.

“Oyun Kurucu” oyununda eğitimcinin kullandığı imge oluşturma yönteminin ve duymak ile dinlemenin farklarının anlatılır. Duymak ve dinlemekten yola çıkarak kendimizi doğru ifade edebilmemizin yollarının anlatılır.

“Algı Yönetimi Egzersizi” algı yönetimi ile ilgili bilgilendirme yapılır.

“Hayallerin Sınırı Yok” egzersizi ile hikayeler yazdırıldıktan sonra hikayelerin anlatımı yaptırılarak konuşma bozukluklarının, beden dili yanlışlarının, sunum tekniği eksikliklerinin tespit edilir Tespit edilen diksiyon ve beden dili sıkıntıları için kişiye özel termin ve egzersizler yaptırılır.

“İnanmanın Gücü” egzersizi ile hipnotik dil kalıpları ve ikna yöntemleri anlatılır.

“Orta Oyunu Kalıbı” oyunu ile katılımcıların kendi vücutlarının fiziki özellikleri keşfedilir.

Diksiyonun temel kurallarının anlatılması, “Ses – Nefes” ve “Dil – Dudak” egzersizleri ile bireysel olarak pekiştirilmesi sağlanır. Beden dili kulanımı hakkında bilgi paylaşımı ve pekiştirici egzersiz olarak “Heykel” oyunu oynatılır.

Psikodrama tekniği ile katılımcıların rahatlayıp, özgüvenlerinin artırılması sağlanır.